Inschrijven is niet meer mogelijk

Een jaar nadat Thomas More zijn “Utopia” had gepubliceerd in Leuven, werd daar in 1517 binnen dezelfde humanistische traditie het Collegium Trilingue gesticht. De bedoeling was om de studie van de oude teksten niet langer alleen via de Latijnse overlevering te bestuderen maar ook via de bronteksten in het Grieks en Hebreeuws. Vandaar: “Collegium Trilingue” of “Drietalencollege”.

Erasmus was de drijvende kracht achter de oprichting en gaf daarmee gestalte aan een idee van zijn overleden vriend Hieronymus Busleyden, wiens nalatenschap het project zou financieren. Onder anderen Vesalius en Gemma Frisius zouden er een opleiding krijgen.

 

 

 

Het Collegium Trilingue was 500 jaar geleden al een voorbeeld van hoe de kritische geest steeds het bestaande in vraag stelt. Door de gangbare praktijk van de hegemonie van het Latijn te doorbreken, gingen er nieuwe werelden open en werd de mogelijkheid geschapen voor nieuwe inzichten.

Het Busleydencollege, zoals het ook wel eens genoemd werd, ontwikkelde zich naast de universiteit, aanvankelijk in haar schaduw, al gauw met groot succes, om dan na wat schermutselingen uiteindelijk in de Alma Mater te worden opgenomen. 

Ook vandaag is de universiteit meer dan de universiteit: rondom de instelling - letterlijk zowel als figuurlijk - ontstaat een stimulerende vrijplaats voor experiment, initiatief en ontplooiing. Technologie, biomedische wetenschap en de humane wetenschappen zijn thuis in Leuven.

Als Orde van den Prince zijn we onze universiteiten natuurlijk genegen: zij zijn de speerpunten van onze Nederlandse taal en cultuur. Daarom dachten we dat het opportuun was om het 500-jarige bestaan van het Collegium Trilingue als thema te kiezen voor onze Algemene Ledendag. 

Met Erasmus en zijn Drietalencollege als onze verbindende figuur tussen Noord en Zuid willen we bekijken hoe de universiteit vandaag verder bouwt op de traditie en die toch ook doorbreekt. Net zoals 500 jaar geleden het Collegium Trilingue.

 

Wij heten u hartelijk welkom in Leuven.

 

Het Gewest Brabant-Oost.

 

___________________________________________________________________________