Academische zitting

 

lokatie: Aula De Somer, Charles Deberiotstraat 24

Introducties & presentatie: Katelijne Boon

 

10.00 u: Verwelkoming door Gewestpresident Brabant-Oost Ruud Hendrickx

 

10.10 u: Prof. dr. Jan Papy over het Collegium Trilingue

Jan Papy studeerde klassieke filologie en wijsbegeerte aan de KU Leuven. Hij is daar nu hoogleraar Latijnse taal- en letterkunde. In zijn onderzoek richt hij zich vooral op de studie van het Neolatijn, het renaissancehumanisme en de renaissancefilosofie, de intellectuele geschiedenis en de geschiedenis van de universiteit. Momenteel begeleidt hij onder meer een proefschrift over de onderwijstheorieën en onderwijspraktijken in de 16e en de 17e eeuw, met specifieke aandacht voor het Collegium Trilingue. In 2017 verschijnt van zijn hand een boek over het Collegium, bij Peeters in Leuven.

 

10.35 u: Edward De Maesschalck over het studentenleven in de zestiende eeuw

Edward De Maesschalck studeerde geschiedenis aan de KU Leuven en promoveerde er tot doctor in de middeleeuwse geschiedenis. Na zijn academische carrière werd hij programmamaker voor de openbare omroep. Hij maakte historische fictie, zoals Willem van Oranje in 1984, en documentaires in de series Ten huize van en Histories. Als auteur maakte hij naam met de standaardwerken De Bourgondische vorsten, De Graven van Vlaanderen en Oranje tegen Spanje. Van hem is ook Vlaanderen ontmoet Nederland: geschiedenis van de Orde van den Prince, dat hij samen met Kristin Van der Wee schreef. Beiden zijn lid van de Prince-afdeling Leuven-Arenberg.

 

10.55 u: Muzikaal intermezzo

 

11.05 u: Prof. dr. Rik Torfs over de universiteit vandaag

Rik Torfs studeerde recht en kerkelijk recht aan de KU Leuven en promoveerde er tot doctor in het kerkelijk recht. Van 2013 tot 2017 was hij rector van de KU Leuven. Hij is gewoon hoogleraar kerkelijk recht in Leuven en was gastdocent in Straatsburg, Stellenbosch en Nijmegen. Voor hij zich kandidaat stelde als rector was hij senator voor CD&V. Rik Torfs is ook een prominente stem in de media. Op de tv-zender Canvas presenteerde hij vier jaargangen van het duidingsprogramma Nooit gedacht, en hij was of is columnist voor de kranten De Standaard, Le Soir en Trouw.

 

11.45 u: Muzikaal intermezzo

 

11.55 u: Vragenronde  

 

12.15 u: Slotwoord door Ordepresident Godelieve Laureys 

 

Vlaamse Leeuw – Wilhelmus

12.30 u: Einde

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________